Estadístiques 2013

A continuació us presentem les estadístiques de l'any 2013 comparades amb les dels dos anys anteriors

 Total 2013mes

Tal com sabeu, els pelegrins que passen o els que es queden a dormir a Cervera, es poden registrar al llibre que tenen les Religioses de la Sagrada Familia(carrer de Sabater). D'aquesta manera, l'Associació pot confeccionar aquestes estadídtiques i valorar-ne les seves dades.Cal dir però, que no tots els pelegrins que fan el Camí de Sant Jaume estan dins aquestes estadístiques perquè no han segellat la seva Credencial a Cervera.

 Total 2013anys

 

acumulat fins 2013