Notícies rebudes de l'Associació Gerunda

31-12-2021

El nostre amic Joaquim Rosa ens ha fet arribar la segënt informació

Full informatiu nr. 271

Full informatiu nr. 272

Full informatiu nr. 273

Full informatiu nr. 274