"XIV Encuentro de Asociacones Jacobeas del Ebro y el Mediterráneo"

Villalba-dels-Arcs

El diumenge 28 de setembre a Vilalba dels Arcs (Tarragona) tindrà lloc el "XIV Encuentro de Asociaciones Jacobeas del Ebro y el Mediterráneo".

Aquest any en memòria de Juan María Ferrer es farà la trobada a la seva ciutat.

Aquí les associacions podran exposar les seves inquietuts, el projectes a realitzar i triar la propera seu de la trobada del 2015.

Quedeu tots convidats.